Co jest potrzebne do budowy studni?

0

W dzisiejszych czasach rzadko spotyka się gospodarstwa domowe korzystające z własnego ujęcia wody w postaci studni. Najczęściej, korzystamy ze zbiorowych ujęć, które wymagają od nas jedynie podłączenia do sieci. Zdarza się jednak, że kupując działkę w małej miejscowości, od najbliższej sieci wodociągowej dzieli nas kilkaset metrów. W takiej sytuacji warto rozważyć budowę własnej studni.

Jak przygotować się do budowy studni?

Samo wybudowanie studni nie jest takie trudne. Bardzo ważne, jednak jest właściwe przygotowanie. Przed rozpoczęciem prac wiertniczych należy sprawdzić warunki gruntowo-wodne panujące na działce. Warto porozmawiać z sąsiadami bądź skonsultować się z profesjonalistami, którzy posiadają doświadczenie w budowie studni. Wszystko to jest niezbędne, by właściwie określić głębokość zalegania warstwy wodonośnej, ale też zebrać informacje o jakości wody.

Bardzo ważne, podczas budowy studni, jest również dopełnienie wszelkich formalności. Musisz wiedzieć jednak, że studnie pobierające wodę z pierwszego poziomu wodonośnego nie potrzebują zezwolenia. Zezwolenie nie jest również potrzebne w sytuacji, gdy studnię wiercimy na własnej posesji a jej głębokość nie przekracza 30 m, a ilość pobieranej wody nie przekroczy 5 m3/dobę. Wystarczy, że zgłosisz zamiar budowy we właściwym organie administracji architektoniczno-budowlanej.

Jak wygląda budowa studni?

Wszystko zależy od rodzaju studni. Możemy zdecydować się na studnię kopaną lub głębinową. Studnia kopana nie jest głęboka – jej głębokość nie przekracza kilku metrów, w związku z czym wykop wykonuje się najczęściej ręcznie.

W przypadku studni głębinowych, zwanych wierconymi, sytuacja wygląda już trochę poważniej. Budowa takiej studni wymaga posiadania specjalistycznej wiertnicy do studni, gdyż jej głębokość przekracza zwykle 10 m. Studnia głębinowa wymaga zamontowania dwóch rur – osłonowej i filtracyjnej, a także głębinowej pompy tłoczącej umożliwiającej zassanie wody.

Pamiętajmy jednak, że wybudowanie studni to nie wszystko. Bardzo ważne jest przeprowadzanie odpowiednich badań, które zapewnią, że woda jest czysta i zdatna do picia. Badania takie powinny być przeprowadzane i powtarzane regularnie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ